Víc

Sociální sítě

Eco – design

Vytvořili jsme novou generaci strojů, které jsou navrženy pro snížení spotřeby energie a provozních náplní. Podporujeme průmyslovou konkurenceschopnost a inovace, lepší enviromentální vlastnosti výrobků.

Zodpovědnost za naše produkty

Naše firemní kultura je v souladu s celosvětovou poptávkou po účinnějších výrobcích ke snížení spotřeby elektrické energie a jiných přírodních zdrojů. Fermat se vyznačuje jasnou odpovědností,  vzájemným respektem a důvěrou. Nová generace strojů Fermat je navržena tak, aby v co největší míře snížila spotřebu elektrické energie a dalších spotřebních medií jako je stlačený vzduch, olej a dalšího spotřebního materiálu.

Ochrana životního prostředí

Fermat se zavazuje efektivně přispívat vhodnou konstrukcí svých strojů k trvale udržitelnému rozvoji s respektem k životnímu prostředí.  Princip fungování naší společnosti je založen na vzájemných vztazích, spolupráci a výměně znalostí mezi profesionály různých profesí, usilujeme o neustálý rozvoj, zavazujeme se k transparentnosti a proaktivnímu řízení inovací v bezpečném a kvalitní prostředí. Charakteristickým rysem našeho řízení je inovativní přístup a závazek poskytovat službu společnosti. Zapojujeme se do ochrany prostředí, ve kterém se nacházíme, námi používané motory splňují právní předpisy o ekodesignu Regulation on electric motors and variable speed drivers (EU) 2019/1781a přispívají ke zlepšení vlivu výrobků na životní prostředí stanovením závazných minimálních norem pro energetickou účinnost, což významně přispívá k dosažení cíle energetické účinnosti EU.