HORIZONTÁLNÍ STOLOVÁ VYVRTÁVAČKA TYPU WFC 10 CNC 

WFC Machine

Stolová horizontální vyvrtávačka typu WFC 10 CNC s křížovým ložem je novinkou v sortimentu stolových vyvrtávaček pro obrábění malých a středně těžkých obrobků do hmotnosti 3000 kg.

Parametry stroje

Řídící systémy
Heidenhain iTNC 530/620, Fanuc 31i/0i

Řízené osy
WFC 10 CNC nabízí 6 řízených os - 4 lineární (X, Y, Z a W) a 2 rotační osy (B a C). Stroj poskytuje možnost současného kontinuálního obrábění ve všech osách, tj. simultánní řízení v osách X, Y, Z nebo i W při současném plynulém otáčení stolu v ose B (konturování).

V průběhu obrábění se po kluzném vedení pohybuje v podélném směru stojan v ose Z, v příčném směru saně otočného stolu s obrobkem po ložeti osy X a ve svislém směru se pohybuje po stojanu vřeteník v ose Y. Lože X jezdí v ose Z po 2 kluzných vedeních a 2 lineárních vedeních.

Výbava

Kuličkový šroub osy Y (průměr 80mm), tuhý stojan a výkonný vřeteník jsou zárukou přesnosti a tuhosti tohoto stroje. Měření v lineárních osách je ve standardním provedení realizováno encodery, jako opci lze nabídnout i měření polohy v osách X, Y a Z optoelektronickými lineárními pravítky. Poloha vřetena je snímaná rotačním snímačem. Úhlové natočení stolu je odměřované snímačem ROD. K vysoké přesnosti stroje přispívají i další komponenty jako je monitoring a teplotní stabilizační systémy ve standardní výbavě jako i bezvůlové otáčení stolu s vysokou přesností jeho polohování.

Konstrukce stroje

Stroj je modulární konstrukce poskytující možnost konfigurace stroje dle požadavků zákazníků.

  • pojezd v ose X: 1 250/2 000 mm
  • pojezd v ose Y: 1 250, 1700 mm
  • přestavení stolu Z: 1 250 mm
  • výsuv pracovního vřetena W: 730mm

CNC otočný stůl je nabízený ve dvou rozměrech, přičemž jeho nosnost je maximálně 3 tuny

  • 1000 x 1120 mm
  • 1250 x 1400 mm

Nakupované komponenty pro montáž stroje jsou od renomovaných výrobců.

Referenční ukázky strojů