HORIZONTÁLNÍ DESKOVÁ VYVRTÁVAČKA WF 13 CNC

Horizontální vyvrtávačka WF 13 CNC představuje vysoce výkonný CNC řízený stroj moderní konstrukce poskytující možnost přesného a produktivního obrábění velkých a těžkých obrobků.  

Tento stroj poskytuje možnost upnutí obrobků jako na upínací deskové pole tak i na CNC řízený otočný stůl, nebo i jejich vzájemnou kombinaci.

Popis stroje

WF 13 CNC nabízí možnost řízení čtyř lineárních os (X, Y, Z a W) a rotační osy - polohování vřetena (C). Stroj poskytuje možnost současného kontinuálního obrábění ve všech osách, tj. simultánní řízení v osách X, Y, Z nebo W. Při použití otočných stolů lze řídit i jejich pojezd v lineárních osách Vx a současně i jejich otáčení - rotační osy BxPři použití dvoumotorového otáčení stolů lze obrábět při plynulém otáčení stolu v ose B (konturování).

V průběhu obrábění se po kluzném vedení pohybuje v podélném směru stojan v ose Z, v příčném směru otočný stůl s obrobkem po ložeti osy X a ve svislém směru se pohybuje po stojanu vřeteník v ose Y. Kuličkový šroub osy Y (průměr 80mm), tuhý stojan a výkonný vřeteník jsou zárukou přesnosti a tuhosti tohoto stroje. K vysoké přesnosti stroje přispívají i další komponenty jako je přímé odměřování polohy optoelektronickými lineárními pravítky Heidenhain, monitoring a teplotní stabilizační systémy ve standardní výbavě jako i bezvůlové otáčení stolu s vysokou přesností jeho polohování.

Konstrukce stroje

Stroj má modulární koncepci, která poskytuje možnost konfigurovat stroj dle potřeb a požadavků zákazníka.

Řídící  systémy
Heidenhain iTNC 530/ Fanuc 31i/ Siemens 840D

Parametry stroje

Stroj představuje modulární stavebnicový systém pro uspokojení požadavků zákazníka. U tohoto typu stroje lze použít i otočné stoly T-25 nebo T-40 s možností zatížení stolu celkovou hmotností 25 000 kg / 40 000 kg. Rozměry upínacích desek jsou od 2 050 x 2 050 mm do 3 000 x 3 000 mm.

  • osa X (pojezd stojanu): od 2 300 mm do 7 800 mm
  • osa Y (pojezd vřeteníku ve vertikálním směru): 1 700, 2 000, 2 500, 3 000 nebo 3 500 mm 
  • osa W (výsuv vřetena): 730 mm

U stroje lze použít CNC otočný stůl nebo několik otočných stolů v následovných dimenzích

  • s upínací deskou 1 600 x 1 800 mm s maximální nosností do 15 tun
  • s upínací deskou 1 800 x 2 200 mm s maximální nosností do 15 tun
  • s upínací deskou 2 000 x 2 400 mm s maximální nosností do 20 tun

Uvedené stoly můžou být s pojezdem v ose V (pojezd stolu) v rozmezí od 1 500 do 6 200 mm.

Pro upínání obrobků lze využít i deskové pole z upínacích desek nebo kombinace otočných stolů a deskového pole

Při konstrukci stroje byly použité komponenty od renomovaných výrobců.

Ukázky aplikací