Univerzální hrotová bruska BHC R 63 CNC


Brusky řady BHC R CNC s programově řízeným natáčením brousicího vřeteníku jsou určeny pro vnější, popř. vnitřní broušení obrobků upnutých mezi hroty nebo letmo ve sklíčidle (zvláštní příslušenství) v unášecím vřeteníku, s možností postupného zapichovacího broušení, podélného broušení se stolem pohyblivým i zapichovacího broušení se stolem nepohyblivým nebo oscilujícím. Při upnutí mezi hroty je možné podélně brousit obrobky válcovité nebo kuželovité. Strmější kužele je možno brousit podélně u obrobků upnutých letmo, nebo interpolací. Strmé kužele na obrobcích, upnutých mezi hroty, je možné brousit zapichovacím způsobem při programově natočeném brousicím vřeteníku, pokud délka povrchové přímky kužele obrobku nepřesáhne šířku brousicího kotouče.

Automatické natáčení brousicího vřeteníku, vybaveného až třemi brousicími kotouči, kolem svislé osy B, podstatně rozšiřuje technologické možnosti brusky. Zejména je zde zvýšená schopnost brousit obrobky více nástroji na jedno upnutí. Odpadají časové prodlevy při nasazování jiného brousicího kotouče, ručního sklápění vnitřního broušení nebo otáčení a opětné upínání obrobku.

Interpolace na sebe kolmých os podélného posuvu stolu (osy Z) a příčného posuvu brousicího vřeteníku (osy X) umožňuje použití široké škály metod broušení a tvarových orovnání jak kotoučů pro vnější broušení, tak i kotoučů vnitřního broušení. Čelní plochy obrobku je možné brousit stranou brousicího kotouče.

Bruska je vhodná pro přesné a výkonné broušení složitějších obrobků jak v sériích, tak jednotlivých a malých počtů kusů o hmotnosti do 4.000 kg (v opci je možné 5.000 kg)

 

Popis stroje

Řídící systémy

Siemens 802D sl / Siemens 840D sl / B&R

 

Základní parametry

Oběžný průměr:  630 mm / 850 mm / 1000 mm

Vzdálenost mezi hroty: 2000 / 3000 / 4000 / 5000 a 6000 mm

Maximální hmotnost obrobku (s podpěrami): 4000 kg (opce 5000 kg)

Posuvy

Posuv v ose X a v ose Z zabezpečují přesné kuličkové šrouby od renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců. Používané šrouby jsou v přesnostech IT1 pro osu X a IT3 pro osu Z. Použití kuličkových šroubů zaručuje plynulý a tichý chod stroje s možností inkrementu  1µm v obou osách.

Technologické cykly

  • Podélné broušení
  • Zapichování
  • Postupné zapichování
  • Broušení kuželů
  • Konvexní / konkávní broušení
  • Orovnání
  • Broušení koule

 

Superfinish

Ke stroji je možné jako opci objednat zařízení na superfinish, kterým je možné dosáhnout Ra 0,05.

 

Ukázky stroje