Univerzální hrotová bruska BHC 63 CNC


BHC 63 CNC je plně numerický řízený brousící stroj s řízenými osami X (přísuv vřeteníku), Z (délkový posuv stolu) a programovatelně řízené pracovní vřeteník.
Stroj je primárně určen pro řízené broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch čelním podélným nebo zapichovacím způsobem. Zároveň je možné připojit zařízení vnitřního broušení válcových nebo kuželových děr.
Obrobky je možno upínat mezi hroty nebo letmo do sklíčidla. Unášecí vřeteník, brousicí vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů natočit. Je možné brousit jak v hrotech tak I letmo a to s obrobkem upnutým ve sklíčidlech či na magnetické desce.
Brousící vřeteník a stůl jsou posouvány ve vedení pomocí kuličkových šroubů a servomotorů.
Stroj BHC 63 je nejstabilnější bruska, která najde uplatnění v kusové či malosériové výrobě – broušení dílů o hmotnosti do 4.000 kg (v opci je možné i 5.000 kg).

Popis stroje

Řídící systémy
Siemens 802D sl / Siemens 840D sl / B&R

 

Základní parametry

Oběžný průměr:  630 mm / 850 mm / 1000 mm

Vzdálenost mezi hroty: 2000 / 3000 / 4000 / 5000 a 6000 mm

Maximální hmotnost obrobku (s podpěrami): 4000 kg (opce 5000 kg)

Posuvy

Posuv v ose X a v ose Z zabezpečují přesné kuličkové šrouby od renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců. Používané šrouby jsou v přesnostech IT1 pro osu X a IT3 pro osu Z. Použití kuličkových šroubů zaručuje plynulý a tichý chod stroje s možností inkrementu  1µm v obou osách.

Technologické cykly

  • Podélné broušení
  • Zapichování
  • Postupné zapichování
  • Broušení kuželů
  • Konvexní / konkávní broušení
  • Orovnání
  • Broušení koule

 

Superfinish

Ke stroji je možné jako opci objednat zařízení na superfinish, kterým je možné dosáhnout Ra 0,05.

 

Ukázky stroje