APC- Automatický systém výměny palet

Automatický paletizační systém na obráběcím stroji redukuje neproduktivní vedlejší časy při obrábění. V průběhu obrábění obrobku na jedné paletě může být z druhé paletě odebraný obrobený obrobek a následně upnutý další polotovar pro obrábění.  Systém poskytuje možnost použití dvou nebo více palet (dle požadavků zákazníka).

Rozměry výměnných palet

  • 1 600 x 1 800 mm - maximální hmotnost 10 t
  • 1 800 x 2 200 mm - maximální hmotnost 10 t

Popis cyklu automatické výměny palet

Proces výměny palet má čtyři základní fáze:

  • první fáze spočívá v najetí palety z odkládací polohy k ložeti osy X po přesném vedeni pomocí řetězového mechanizmu, nasunutí vodících čepů do mechanismu otočné stolu a uzamčení nastavené polohy. 
  • druhá fáze představuje nasunutí palety do fixovací polohy nad otočný stůl
  •  třetí fáze je spuštění palety na otočný stůl, přesné zafixování palety pomocí centrovacích čepů  a hydrauliky 
  • po zafixování palety se mechanizmus výměny palet odsune od otočného stolu a paleta na otočném stolu je připravena na pracovní cyklus
  • cyklus výměn palety probíhá v časovém úseku cca 100 sec.