Univerzální hrotová bruska BUB E 32/40/50 CNC

BUB E CNC je plně numerický řízený brousící stroj s řízenými osami X (přísuv vřeteníku), Z (délkový posuv stolu), a osou C (otáčky pracovního vřeteníku).

Stroj je primárně určen pro řízené broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch obrobků podélným, nebo zapichovacím způsobem. Samozřejmostí je tvarové broušení a broušení různých přechodů mezi odlišnými průměry.  Umožňuje dále broušení čelních ploch a při použití zařízení pro vnitřní broušení (jiné provedení) také vnitřních válcových a kuželových děr. Obrobky je možno upínat mezi hroty, nebo letmo do sklíčidla. Unášecí vřeteník, brousicí vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů natočit. Je možné brousit jak v hrotech, tak i letmo, a to s obrobkem upnutým ve sklíčidlech či na magnetické desce.

Brousící vřeteník a stůl jsou posouvány ve vedení pomocí kuličkových šroubů a servomotorů. Stroj BUB E CNC je určen pro obrobky do 500 kg

 

Popis stroje

Řídící systémy
Siemens 802D sl / Siemens 840D sl / B&R

 

   

 

Základní parametry

Oběžný průměr:  320 / 400 / 500 mm

Vzdálenost mezi hroty: 1000 / 1500 a 2000 mm

Maximální hmotnost obrobku: 500 kg

Posuvy

Posuv v ose X a v ose Z zabezpečují přesné kuličkové šrouby od renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců. Používané šrouby jsou v přesnostech IT1 pro osu X a IT3 pro osu Z. Použití kuličkových šroubů zaručuje plynulý a tichý chod stroje s možností inkrementu  1µm v obou osách.

Technologické cykly

  • Podélné broušení
  • Zapichování
  • Postupné zapichování
  • Broušení kuželů
  • Konvexní / konkávní broušení
  • Orovnání
  • Broušení koule

 

Superfinish

Ke stroji je možné jako opci objednat zařízení na superfinish, kterým je možné dosáhnout Ra 0,05.

Ukázky stroje