Fermat 生产设备

卧式镗铣加工中心

  X [mm] Y [mm] Z [mm] 工作台 最大载重 [kg]  数控系统
∅ 130 CNC 6000 2500 1800 2000x2000 20 000  
∅ 130 CNC 3500 2000 1600 1800x2200 13 000 海德汉530
∅ 110 CNC
2500 1500 1200 1250x1400 5 000 海德汉530
∅ 110 CNC
2500 1500 1200 1250x1400 5000 海德汉530
∅ 100
1250 900 940 1000x1120 3000  
∅ 90 CNC
1200 990 990 1100x900 3000  Siemens 810 D
∅ 110 CNC 1400 1200 1400 1250x110 3000  海德汉 426
∅ 105 CNC 1800 1250 1250 1250x1400 5000  海德汉 430
∅ 100 CNC 1600 1120 1250 1250x1250 3000  海德汉 426
∅ 100 CNC 1600 1120 1250 1250x1250 3000  海德汉 426
∅ 90 CNC 1250 1120 1000 1000x1120 3000  海德汉 426
∅ 90 CNC 1250 1120 1000 1000x1120 3000  海德汉 426

双立柱机床

  X [mm] Y [mm] Z [mm] 数控系统
PBM 2560 6200 3200 1800 Siemens 840 D
PBM 2560 6200 3200 1800 Siemens 840 D
PBM 2560 6200 3200 1800 Siemens 840 D
PBM2040 4000 2500 1800 Siemens 840 D
PBM2040 4000 2500 1800 Siemens 840 D
PBM2040 4000 2500 1800 Siemens 840 D
PBM 1640 4000 2000 1800 Siemens 840 D
PBM 1230 3000 1420 750 Siemens 840 D

 5轴机床

  X [mm] Y [mm] Z[mm] 数控系统
Hermle C42 UMT 900 800 750 Siemens 840DSL
Hermle C50 U 1000 1100 750 海德汉 530

 

 

 加工中心

  X [mm] Y [mm] Z [mm] 工作台尺寸 数控系统
FGU 80 2200 920 900 800x2500   海德汉 530
MC 70 1600 800 620 750x2000   海德汉 530
MC 80 1000 800 620 750x1500   海德汉 530
MC 100 VA 1000 610 760 850x1080   海德汉 426
VMF 1000 CNC 100 500 570 1200x500   海德汉 530
VMF 1000 CNC 100 500 570 1200x500   海德汉 530
VMF 1000 CNC 100 500 570 1200x500   海德汉 530
VMF 600 CNC 610 355 510 610x360   海德汉 530
MCFV 1680 NT 1650 810 810 1800x780 海德汉 530
MCV 1270 1270 700 600 1500x670   海德汉 430
MCV 1000 1016 610 720 1300x670   海德汉 430
VMCF 1300 1016 610 760 1270x590   海德汉 530
VMCF 2100 2100 900 850 2400x900   海德汉 530

车床

  床身上方间距 [mm] 最大回转长度 [mm] 最大载重 [kg] 数控系统
SF 65/3000 CNC 650 3000 2000  Fagor 8050 T
Trens SBL 500 CNC 630 1500 2000  Fagor 8050 T
SF 55/2000 CNC 550 2000 2000  Fagor 8050 T
SF 55/1500 CNC 550 1500 2000  Fagor 8050 T
SF 50/1890 CNC 300 1500 1000  Fagor 8050 T
Tornado A90 CNC 230 450 1000  Fanuc 21, series 21 i-T
SV18 RA 380 750 300  -
SN 50 500 1500 2000  -

铣床

  X [mm] Y [mm] Z [mm] 工作台尺寸 数控系统
FNGJ 32 600 400 400 800x400  -
FNGJ 40 600 400 400 800x400  -
FV-4 900 300 500    -
FS 100 CNC 3000 1000 1400 3000x1000  海德汉 426

外圆磨床

  间距 [mm] 轴间距 [mm] 轴间工件最大重量 [kg] 数控系统
BUTE 63/3000 630 3000 3000 Kavalir
BUCE 63/3000 CNC 630 3000 3000 Kavalir
BHU 40A 400 1000 300  -
RT 50 500 3000 1000  -
BUB 50/1500 500 1500 500  -
BUB 32/1500 320 1500 500  -
BUB 50/1000 CNC 500 2000 500 Kavalir

平面磨床

  最大长度 [mm] 最大宽度 [mm] 数控系统
BRV 30x1500 1500 300  -
BRH 400x1500 1500 400  -
BRH 200x800 630 230  -
BPH 20 NA 630 200  -
BPH 20 NA 630 200  -
BPH 20 NA 630 200  -
BPH 320 A 1000 320  -
BPH 300 1000 300  -
BN 102 C 780 250  -
BPV 700/2 2920 700  -
BPV 300 1000 300  -

内圆磨床

  内直径r [mm] 最大长度 [mm] 数控系统
Wotan I. 375 2500  -
Wotan II. 400 300  -
Wotan III. 450 1500  -
BDU 250A 10-250 250  -
BDU250A 10-250 250  -

抛光用圆磨床

  间距 [mm] 最大长度 [mm] 数控系统
BUB 50 500 900  -
BUAJ 28 280 600  -
BUAJ 28 280 630  -
MATRIX 250 2500  -

导轨磨床

  磨削  
  宽度 高度 长度 工件回转 数控系统
SZ 1600x1600x6000 1800 1600 6000 2100x1600  
SZ 1600x1200x10 000 1600 1200 10 000 1800 x 1200  
Heckert 800x800x4000 800   4000    
Heckert 1250x1200x4000 1250   4000    

电腐蚀切割器

  工件最大尺寸 [mm] 工件最大重量 [kg] X/Y轴轴距 [mm] U/V轴轴距 [mm] Z轴轴距 [mm] 丝径 [mm] 最大切削角 [mm] 数控系统
VI280 1550x1200x500 3000 1200/800 260x260 500 0,15/0,3 +-26°/100  Excetac
V650 1050x800x315 500 650/400 160x160 320 0,1-0,3 +-33°/100  Excetac
V650 1050x800x315 500 650/400 160x160 320 0,1-0,3 +-33°/100  Excetac
V650 1050x800x315 500 650/400 160x160 320 0,1-0,3 +-33°/100  Excetac
Makino EU 64 940 x 650 x 260 1500 600 400 400     Makino MGW-N
Makino EU 64 940 x 650 x 260 1500 600 400 400      Makino MGW-N

电腐蚀增强装置

  工件尺寸 [mm] 工件最大重量 [kg] X [mm] Y [mm] Z [mm] 数控系统

Modulo VX 6 1350 x 850 x 500 2000 600 400 400  Ero-Tech

淬火设备

  淬火工具最大长度 淬火最大长度
KL 9000/350 350 9000

Measuring Equipment

Dea Mistral 101 509  

 

top

请联系我们

捷克飞马特有限公司上海代表处

 

021- 6210 1163
186-016-18002

更多信息

您可能感兴趣

 •       特殊机床
 •      落地式 - WRF CNC
 •      刨台式 - WRFT
 •      刨台式 - WFT R
 •      刨台式 - WFT
 •      附件
 •      服务
 •     落地式 - WRF Mill
 •     卧式镗床
 •     铣头
 •     自动换刀库

问题与解答

特制机型的费用是多少

请将您的需求发送到我们的邮箱export@fermatmachinery.com,我们将会给您提供一份详细的报价

怎样将平旋盘夹紧到主轴

丹的瑞铣头自动夹紧,FH的平旋盘需要4个螺母来支撑在空心轴
CN: Archiv otázek CN: Přidat dotaz